FISH Fluorescent in situ hybridisation 

Táto špeciálna metóda prenatálnej diagnostiky môže byť použitá aj pri vyšetrení plodovej vody, tak aj pri vyšetrení choriových klkov z placenty

 

Aký je princíp metódy?

Pri vyšetrení pomocou FISH sa používajú špeciálne DNA sondy, ktoré s po krátkej hybridizácii viažu priamo na jednotlivé chromozómy. Naviazaná sonda je viditeľná fluoroscenčným mikroskopom. K dispozícii sú sondy diagnostikujúce prítomnosť 13, 18, 21, x, a Y chromozómu.

 

Aké sú výhody tohto vyšetrenia?

Toto vyšetrenie z oblasti prenatálnej diagnostiky môže byť prevedené bez nutnosti kultivácie buniek – najväčšia výhoda je rýchlosť: výsledok je k dispozícii do 24 hodín. 

 

Aké sú nevýhody tohto vyšetrenia?

Toto vyšetrenie neodhalí jemné štrukturálne odchýlky a prestavby chromozómov (translokácie a podobne), preto sa vždy doplňuje klasickým vyšetrením. Jedná sa o cca 10% chromozomálnych aberácií. Pravdepodobnosť nepresného výsledku  - zlyhania hybridizácie – je približne 1 : 1000.

 

Platí toto vyšetrenie zdravotná poisťovňa?

Toto vyšetrenie poisťovňa platí iba v zvláštnych prípadoch (nutnosť získania rýchleho výsledku, zlyhanie kultivácie a podobne). Inak je považované za nadštandardné.

 

 

Na vyšetrenie FISH sa môžete objednať na:

 

Telefónnom čísle

+420 542 221 740

 

Osobne:

Veveří 39

BRNO 

602 00