CVS odber choriových klkov

 

Aký je princíp vyšetrenia?

Vzhľadom k tomu, že embryonálny základ placenty a plodu je rovnaký, dá sa vyšetrením počtu chromozómov v placente zistiť aj počet chromozómov plodu.

 

Ako sa vyšetrenie prevádza?

Toto vyšetrenie sa dá absolvovať aj ambulantne. Pod ultrazvukovou kontrolou sa cez brušnú stenu zavedie  tenká ihla do placenty plodu, odkiaľ sa odoberie malá vzorka tkaniva.

 

Aké sú výhody tohto vyšetrenia?

Najväčšou výhodou je, že sa toto vyšetrenie dá urobiť už od ukončeného 11. týždňa tehotenstva a výsledky vyšetrenie sú známe do 7 dní.

 

Aké sú nevýhody tohto vyšetrenia?

Najväčšou nevýhodou je nutnosť opakovania odberu. Približne u 6% vzoriek nie je možné z technických dôvodov uzavrieť diagnózu  a odber sa musí doplnit odberom plodovej vody.

 

Aké sú rizika  CVS?

Najvačšie riziko je možnosť vyvolania potratu – v 1% prípadov. Toto riziku sa musí sčítať s rizikom 4% prirodzených tehotenských strát. Ďalšie riziká sú: vyvolanie krvácania a  bolesti. Infekčné komplikácie sú veľmi vzácne.

 

Kedy nie je vhodné vyšetrenie prevádzať?

Toto vyšetrenie je spojené s vyšším rizikom u pacientok s krvácaním, s tonizáciou maternice, inkompetenciou maternicového hrdla či iným celkových ochorením. Taktiež nie je vhodné pre Rh negatívne pacientky. 

 

 

Na vyšetrenie CVS sa môžete objednať na:

 

Telefónnom čísle

+420 542 221 740

 

Osobne:

Veveří 39

BRNO 

602 00