Amniocenteza

 

Aký je princíp vyšetrenia?

 

Amiálna tekutina(plodová voda) obsahuje odlúpané bunky z plodu a z plodových obalov.

U týchto buniek po nutnej kultivácii vyšetrená štruktúra chromozómov. Súčasne sa vyšetruje aj hladina AFP (alfafetoteinu) v plodovej vode.  Zvýšená hladina AFP môže signalizovať prítomnosť rozštepovej chyby. Výsledok analýzy chromozómov je k dispozícii za 12 – 14 dní.

 

Ako sa plodová voda odoberá?

Pri tomto vyšetrení sa pod kontrolou ultrazvukom zavedie cez brušnú stenu do amniálnej dutiny tenká ihla. Tou sa odoberie cca 10% z celkového objemu plodovej vody. Zákrok sa dá prirovnať k odberu krvi zo žily, alebo injekcii do svalu.

 

Aké je riziko odberu?

Najväčšie riziko spojené s týmto vyšetrením je vyvolanie spontánneho potratu. Toto riziko je udávané medzi 0,5 – 1,0 %. V Centru prenatálnej diagnostiky sa pohybuje medzi 0,25 – 0,35%.

 

Aké sú nevýhody vyšetrenia?

Ide o najčastejší spôsob prenatálneho vyšetrenia plodu. Tato metóda je pomerne bezpečná a presná s minimom komplikácií či nutnosťou opakovania odberu.

 

Kedy nie je vhodné vyšetrenie prevádzať?  

Toto vyšetrenie je spojené s vyšším rizikom u pacientok s krvácaním, s tonizáciou maternice, inkompetenciou maternicového hrdla či iným celkových ochorením.

 

Na vyšetrenie sa môžete objednať na:

 

Telefónnom čísle

+420 542 221 740

 

Osobne:

Veveří 39

BRNO 

602 00